Slovník pojmů

Výsledky pro písmeno SP

Splátka

Splátka je platba, kterou dlužník splácí svůj dluh věřiteli. Splacení dluhu může být jednorázové nebo probíhat postupně ve více splátkách. Jejich rozložení si obě strany určí před uzavřením dluhu ve splátkovém kalendáři. Díky této možnosti si dlužník může pořídit zboží nebo služby, které potřebuje, i když němá dostatek peněz, a může je splácet ve výši […]

Splátkové období

Splátkové období je časový úsek, ve kterém musí dlužník splatit předem dohodnutou částku z půjčky od svého věřitele. Nejčastěji se jedná o období jednoho měsíce. Pravidelná splátka je také obvykle navýšená o úrok, který dlužník platí za službu poskytnutí úvěru. Při sjednávání jakéhokoli úvěru hraje splátkové období podstatnou roli. Žadatel by měl dobře zvážit své možnosti, […]

Splátkový kalendář

Splátkový kalendář je důležitou součástí sjednávání úvěru. Podle požadavků klienta jej předkládá věřitel, který jej doplňuje svými podmínkami. Splátkový kalendář určuje, jak často, po jakou dobu a v jaké výši bude dlužník skládat splátky. V případě, že se se splácením zpozdí, musí obvykle zaplatit penále, jehož výši si každá instituce určuje sama. Pokud by dlužník přestal splácet […]

Spotřebitel

Spotřebitel je v právním systému fyzická osoba, která stojí na konci odběratelského řetězce, tedy spotřebovává produkty a služby a neprodává je již nikomu dalšímu. Jeho postavení vymezuje Občanský zákoník, který se věnuje ochraně spotřebitele. Ta vychází z předpokladu, že spotřebitel je laik a je tak proti obchodníkovi v nevýhodě. Pokud se spotřebitel cítí být podvedený nebo poškozený, […]