Slovník pojmů

Výsledky pro písmeno SW

SWIFT

SWIFT (z anglického Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) kód je důležitý pro mezinárodní bankovní převody. Každá banka má svůj vlastní kód, tzv. BIC (z anglického Bank Identifier Code) adresu, podle které je v rámci zahraničních platebních transakcí rozeznávána. SWIFT/BIC kód má 8 až 11 písmen, která značí kód banky, kód země, kód regionu a kód […]