Časová cena u zboží

Při určování aktuální hodnoty zboží se setkáte s termíny jako nová nebo časová cena. Nová cena vyjadřuje aktuální cenu nového ekvivalentu produktu zakoupeného v současné době v dané lokalitě. Ta se obvykle s postupem času snižuje, neboť produkt stárne a předcházejí ho technologické novinky. Výjimkou mohou být umělecké či starožitné předměty, jejichž hodnota se naopak s přibývajícím časem zvyšuje.

Časová cena se pak odvíjí od nové ceny, ale započítává se do ní navíc amortizace. Od aktuální ceny ekvivalentního produktu se tedy ještě odečte míra opotřebení vašeho konkrétního výrobku. I časová cena se může zvýšit, a to vylepšením či modernizací zboží. Obecně ale platí, že je časová cena nižší než cena nová.


Nekupujte zajíce v pytli. Na zaplacení nákupů s námi máte až 50 dní
Nekupujte zajíce v pytli. Na zaplacení nákupů s námi máte až 50 dní