Charge karta

Charge karta se svým fungováním podobá kreditní kartě. Její držitel při placení využívá nikoli své finanční prostředky, ale peníze instituce, která mu kartu vydala, takže se jedná o formu úvěru. Na rozdíl od kreditní karty je ale nutné uhradit všechny půjčené peníze do určité doby najednou a není možné si splácení rozložit do delšího časového horizontu. Splatit je nutné obvykle do jednoho měsíce, a pokud se držitel s platbou zpozdí, neplatí úroky, ale poměrně vysoké sankční poplatky.

Typickým využitím charge karet je na firemních služebních cestách, kdy může zaměstnanec čerpat přímo prostředky firmy, nemusí platit vlastními financemi a poté si nechat účty proplácet zpětně. Časté jsou také palivové charge karty, které jsou určené k placení mýta nebo na čerpacích stanicích.

V Česku nejsou charge karty příliš rozšířené, setkat se tu lze především s kartami vydavatelů American Express nebo Diners Club. Tento typ karet je také dražší, zdarma může být pouze v případě vysokého obratu, vyplatí se tak firmám či jednotlivcům, kteří jej mají a kteří disponují dobrou bonitou.

Když platební kartu, tak nabitou výhodami
Když platební kartu, tak nabitou výhodami