Disponibilní zůstatek

Disponibilní zůstatek je částka, kterou má klient na účtu v dané chvíli k dispozici. Kromě disponibilního zůstatku vidí uživatel ve svém internetovém bankovnictví také účetní zůstatek, který může být o něco vyšší z důvodu ještě nezaúčtovaných plateb. Při platbě totiž vždy dochází nejprve k blokaci peněz, které se k obchodníkovi odešlou se zpožděním několika dní. Disponibilní zůstatek může být zároveň navýšený o kontokorent, tedy o peníze navíc, které klient může čerpat od banky a následně je musí splatit.

Uživatel může zkontrolovat disponibilní zůstatek ve svém internetovém bankovnictví, kde také vidí proběhlé zaúčtované i nezaúčtované platby. Ty bývají obvykle specificky vyznačené – například šedivě podbarvené – aby bylo patrné, jaký je stav platby.

Nekupujte zajíce v pytli. Na zaplacení nákupů s námi máte až 50 dní
Nekupujte zajíce v pytli. Na zaplacení nákupů s námi máte až 50 dní