Měnový kurz

Měnový kurz je zjednodušeně řečeno cena peněz jedné měny vyjádřená v měně druhé. Pokud je například měnový kurz dolaru vůči euru 0,88, znamená to, že jeden americký dolar má hodnotu 88 euro centů. U volně směnitelných měn jeho výši určuje nabídka a poptávka na devizových trzích, občas však může být ovlivňován na základě intervencí centrální národní banky. V minulosti měnový kurz udávala například cena zlata v dané měně, po druhé světové válce se přešlo na takzvaný brettonwoodský systém, který udával kurzy jednotlivých měn k americkému dolaru.

Měnový kurz můžeme rozlišovat ze dvou hledisek. Jednak podle formy peněz na kurz devizový a valutový nebo z hlediska lhůty, během které dojde k realizaci obchodu na základě určitého kurzu, a to na kurz promptní a termínový. Promptní kurz označuje obchodní transakce vypořádané do dvou obchodních dnů. Termínovaný kurz se používá pro obchody, jejichž uskutečnění proběhne až v budoucnosti.