Přečerpání účtu

Přečerpání účtu značí stav, při kterém se na svém bankovním účtu klient dostane tzv. do mínusu, nemá na něm již žádné vlastní finanční prostředky a čerpá peníze instituce, která mu zajišťuje bankovní služby.

Přečerpání může být s bankou dohodnuté nebo nikoli. V prvním případě se jedná o tzv. povolený debet, kontokorent či povolené přečerpání účtu, v rámci něhož banka klientovi poskytuje možnost čerpat finance nad rámec svých úspor při splnění určitých podmínek, jako je například včasné splácení, pravidelný příjem a další.

Pokud takovou smlouvu klient s bankou nepodepíše a dostane se do mínusu, jedná se o nepovolené přečerpání účtu, za které hrozí poměrně vysoké sankce v podobě úroků z dlužné částky a jednorázových poplatků.