Spotřebitel

Spotřebitel je v právním systému fyzická osoba, která stojí na konci odběratelského řetězce, tedy spotřebovává produkty a služby a neprodává je již nikomu dalšímu. Jeho postavení vymezuje Občanský zákoník, který se věnuje ochraně spotřebitele. Ta vychází z předpokladu, že spotřebitel je laik a je tak proti obchodníkovi v nevýhodě.

Pokud se spotřebitel cítí být podvedený nebo poškozený, může se obrátit na soud nebo věc vyřešit v mimosoudním jednání. Soudní cesta je mnohdy finančně nákladná a časově náročná, v některých případech je proto výhodné jít mimosoudní cestou, kde spor řeší nezávislý prostředník.

V Česku se ochranou spotřebitele zabývá Česká obchodní inspekce, Sdružení obrany spotřebitelů ČR, Evropské spotřebitelské centrum či DTest.