SWIFT

SWIFT (z anglického Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) kód je důležitý pro mezinárodní bankovní převody. Každá banka má svůj vlastní kód, tzv. BIC (z anglického Bank Identifier Code) adresu, podle které je v rámci zahraničních platebních transakcí rozeznávána.

SWIFT/BIC kód má 8 až 11 písmen, která značí kód banky, kód země, kód regionu a kód pobočky dané banky. Tyto kódy lze jednoduše dohledat na internetu nebo na webu konkrétní banky.

Díky systému SWIFT je komunikace mezi bankami po celém světě mnohem rychlejší, levnější, bezpečnější a více automatizovaná. Zahraniční transakce lze provádět i do banky, která není zapojená v systému SWIFT, jedná se ale o nákladnější a komplikovanější proces. Platba z ciziny totiž musí být buď v českých korunách nebo vedená jako nestandardní platba, kde neplatí regulace EU, či provedená přes univerzální českou banku ČSOB, která si strhne poplatky dle svého ceníku.