Slovník pojmů

Výsledky pro písmeno I

IBAN

IBAN (z anglického International Bank Account Number) je číslo účtu určené pro mezinárodní transakce. Jeho formu stanovuje norma vydaná Evropskou komisí pro bankovní standardy (European Committee for Banking Standards, ECBS). IBAN se skládá z maximálně 30 znaků, které obsahují kód země, kód banky, číslo účtu a dvě kontrolní čísla. Podobně jako SWIFT kód umožňuje IBAN […]

Inkasní způsob placení

Inkasní způsob placení je speciální typ převodu peněz, obvykle automatizovaný, na kterém se předem dohodne plátce s příjemcem, který si následně prostřednictvím své banky „strhává“ částku na svůj účet. Nejčastějším využitím inkasního způsobu placení je při vyúčtování za elektřinu či jinou spotřebu, kdy je částka obvykle každý měsíc odlišná. Plátce tak poskytne své platební údaje […]

Inkaso

Inkasem se rozumí splacení účtu, a to buď v hotovosti nebo bezhotovostně bankovním převodem. Platba probíhá na základě faktury s vyznačenou dobou splatnosti, obecně se pod pojmem inkaso označuje automatizovaný platební příkaz nebo naopak povolení k inkasu. Díky tomu si uživatel nemusí hlídat pravidelné splácení částek, jejichž výše se může lišit, ale danou částku si „strhne“ samotný příjemce […]

Internetové bankovnictví

Internetové bankovnictví umožňuje spravovat bankovní účty, provádět bezhotovostní platby či zajišťovat doplňkové služby k platebním kartám. Díky němu může klient spravovat své finance online odkudkoli a kdykoli. Lze k němu přistupovat přes počítač, tablet i telefon. Různé banky mají různý systém přihlašování – obvykle se vyžaduje identifikační kód a jako heslo vždy unikátně vygenerovaný řetězec číslic, v případě […]