Slovník pojmů

Výsledky pro písmeno R

Registr dlužníků

Registr dlužníků neboli úvěrový registr je systém, který zaznamenává všechny jednotlivce i organizace a jejich úvěrové finanční závazky. Tyto informace pak slouží finančním institucím při rozhodování se o tom, zdali žadateli poskytnou půjčku. Pokud má žadatel záznamy o špatném nebo dokonce žádném splácení, úvěr mu zpravidla bankovní instituce neposkytne. Pokud je tomu naopak, a žadatel […]

Revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr je bankovní úvěr s automatickým obnovováním. Na rozdíl od kontokorentu ale není propojen s běžným účtem. Je určen především pro firmy a podnikatele, kteří ho využívají jako stálou finanční rezervu pro překlenutí období mezi fakturací a splatností pohledávek nebo nečekané výdaje. Podmínky pro jeho sjednání se u jednotlivých bank liší, klient však vždy musí prokázat […]

RPSN

Roční procentuální sazba nákladů se uvádí u úvěrů a žadatel podle ní snadněji zjistí, jestli je půjčka výhodná či naopak. RPSN značí celkový podíl, který dlužník zaplatí z dlužné částky za rok navíc. Na rozdíl od úrokové míry, kterou každá banka či nebankovní finanční instituce uvádí různě (například měsíčně, ročně, ale i týdně) a která nezahrnuje […]

Ručení

Ručení je způsob, jakým se zajišťuje dodržení finančních závazků subjektu. Ručit lze majetkem nebo se ručitelem může stát osoba. Pokud dlužník nemůže své dluhy splatit, přebírá za něj zodpovědnost právě ručitel anebo je dlužníkův majetek v ručení převedený na věřitele. Ručení se nevztahuje pouze na fyzickou osobu, ale také na firmy. Po právnické stránce ručení upravuje […]

Ručitel

Ručitel je osoba, která se písemně zaváže převzít finanční závazek dlužníka, pokud není schopný splatit svůj dluh. Ručitelem se může stát kdokoli, kdo dosáhl 18 let, má čistý záznam v registru dlužníků a dobrou platební morálku, prochází totiž podobným řízením jako samotný žadatel o úvěr. Nemusí na sebe brát zodpovědnost za celý úvěr, ale pouze […]