Slovník pojmů

Výsledky pro písmeno S

SCA

SCA neboli Strong Customer Authentication (česky silné ověření klienta) je novým bezpečnostním procesem, který přišel v platnost se směrnicí PSD2. Stručně řečeno spočívá v kombinaci více odlišných prvků ověření zákazníka, aby se předešlo zneužití platebních údajů. Nahrazuje bezpečnostní metodu 3D Secure, jejímž hlavním principem je ověření pomocí SMS, kterého je v dnešní době chytrých telefonů snadné zneužít. Jedním z nejčastějších […]

Skimming

Skimming je podvodná praktika, jejímž účelem je zneužití platební karty majitele. Dochází při ní ke zkopírování magnetického proužku na kartě a jeho přenesení na padělek platební karty – nejčastěji klasickou bílou plastovou kartu, která má pouze magnetický proužek. S ní pak může pachatel nakládat jako s originální platební kartou. Ke skimmingu nejčastěji dochází při výběru hotovosti z bankomatu, […]

Smishing

Smishing je forma phishingu. Jedná se také o podvodnou praktiku, která má za cíl vylákat z cílové osoby citlivé údaje, ale na rozdíl od phishingu využívá nejčastěji SMS. Smishing lze považovat za nebezpečnější podvod především z toho důvodu, že rizik, která přináší e-mailové spamy, jsou si lidé vědomi více než podvodných způsobů v textových zprávách, jež považují za […]

SMS půjčka

SMS půjčka je jednou z možností, jak si rychle a bez složitých procesů půjčit finance. Tento typ úvěru funguje opravdu jednoduše. Žadatel pouze odešle SMS v požadovaném formátu na číslo firmy, kterou si vybral. Ta si jej ověří a během chvíle mu v případě kladného vyřízení připíše peníze na účet. Žadatel se tedy nemusí prakticky o nic starat, […]

Splátka

Splátka je platba, kterou dlužník splácí svůj dluh věřiteli. Splacení dluhu může být jednorázové nebo probíhat postupně ve více splátkách. Jejich rozložení si obě strany určí před uzavřením dluhu ve splátkovém kalendáři. Díky této možnosti si dlužník může pořídit zboží nebo služby, které potřebuje, i když němá dostatek peněz, a může je splácet ve výši […]

Splátkové období

Splátkové období je časový úsek, ve kterém musí dlužník splatit předem dohodnutou částku z půjčky od svého věřitele. Nejčastěji se jedná o období jednoho měsíce. Pravidelná splátka je také obvykle navýšená o úrok, který dlužník platí za službu poskytnutí úvěru. Při sjednávání jakéhokoli úvěru hraje splátkové období podstatnou roli. Žadatel by měl dobře zvážit své možnosti, […]

Splátkový kalendář

Splátkový kalendář je důležitou součástí sjednávání úvěru. Podle požadavků klienta jej předkládá věřitel, který jej doplňuje svými podmínkami. Splátkový kalendář určuje, jak často, po jakou dobu a v jaké výši bude dlužník skládat splátky. V případě, že se se splácením zpozdí, musí obvykle zaplatit penále, jehož výši si každá instituce určuje sama. Pokud by dlužník přestal splácet […]

Spotřebitel

Spotřebitel je v právním systému fyzická osoba, která stojí na konci odběratelského řetězce, tedy spotřebovává produkty a služby a neprodává je již nikomu dalšímu. Jeho postavení vymezuje Občanský zákoník, který se věnuje ochraně spotřebitele. Ta vychází z předpokladu, že spotřebitel je laik a je tak proti obchodníkovi v nevýhodě. Pokud se spotřebitel cítí být podvedený nebo poškozený, […]

Středový kurz

Středový kurz je průměr nákupního a prodejního kurzu. Na kurzovním lístku má čistě orientační funkci a najdete ho ve sloupci kurz střed. Banky ho například využívají pro přepočet transakcí provedených platební kartou v cizině a převod peněz do zahraničí. Pojišťovny na základě středového kurzu zase vyčíslí výši výloh, které musel klient zaplatit v cizí měně na úhradu […]

SWIFT

SWIFT (z anglického Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) kód je důležitý pro mezinárodní bankovní převody. Každá banka má svůj vlastní kód, tzv. BIC (z anglického Bank Identifier Code) adresu, podle které je v rámci zahraničních platebních transakcí rozeznávána. SWIFT/BIC kód má 8 až 11 písmen, která značí kód banky, kód země, kód regionu a kód […]