Slovník pojmů

Výsledky pro písmeno O

Online banking

Online banking neboli domácí bankovnictví je systém, který umožňuje provádět bezhotovostní operace v rámci bankovních účtů z klientova PC. Systém online bankingu byl populární zejména v 90. letech, postupně jej nahradilo internetové bankovnictví a domácí bankovnictví zůstalo pouze v některých případech firemního využití. Důvodem je mimo jiné poměrně složitá instalace a používání, které je vázané pouze na určitý typ […]

Opravné zúčtování

K opravnému zúčtování dochází zpravidla při chybném zaúčtování transakce v rámci bankovního účtu. Pokud za chybu nese odpovědnost banka, měla by podle obchodního zákoníku „bez zbytečného odkladu“ chybné zúčtování opravit. Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy majitel účtu dostatečně nezajistil bezpečnost své platební karty, kterou následně zneužil podvodník. Na opravné zúčtování má klient právo pouze […]