Slovník pojmů

Výsledky pro písmeno S

SCA

SCA neboli Strong Customer Authentication (česky silné ověření klienta) je novým bezpečnostním procesem, který přišel v platnost se směrnicí PSD2. Stručně řečeno spočívá v kombinaci více odlišných prvků ověření zákazníka, aby se předešlo zneužití platebních údajů. Nahrazuje bezpečnostní metodu 3D Secure, jejímž hlavním principem je ověření pomocí SMS, kterého je v dnešní době chytrých telefonů snadné zneužít. Jedním z nejčastějších […]

SWIFT

SWIFT (z anglického Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) kód je důležitý pro mezinárodní bankovní převody. Každá banka má svůj vlastní kód, tzv. BIC (z anglického Bank Identifier Code) adresu, podle které je v rámci zahraničních platebních transakcí rozeznávána. SWIFT/BIC kód má 8 až 11 písmen, která značí kód banky, kód země, kód regionu a kód […]