Úvěr

Ručitel

Ručitel je osoba, která se písemně zaváže převzít finanční závazek dlužníka, pokud není schopný splatit svůj dluh. Ručitelem se může stát kdokoli, kdo dosáhl 18 let, má čistý záznam v registru dlužníků a dobrou platební morálku, prochází totiž podobným řízením jako samotný žadatel o úvěr. Nemusí na sebe brát zodpovědnost za celý úvěr, ale pouze […]

Ručení

Ručení je způsob, jakým se zajišťuje dodržení finančních závazků subjektu. Ručit lze majetkem nebo se ručitelem může stát osoba. Pokud dlužník nemůže své dluhy splatit, přebírá za něj zodpovědnost právě ručitel anebo je dlužníkův majetek v ručení převedený na věřitele. Ručení se nevztahuje pouze na fyzickou osobu, ale také na firmy. Po právnické stránce ručení upravuje […]

Registr dlužníků

Registr dlužníků neboli úvěrový registr je systém, který zaznamenává všechny jednotlivce i organizace a jejich úvěrové finanční závazky. Tyto informace pak slouží finančním institucím při rozhodování se o tom, zdali žadateli poskytnou půjčku. Pokud má žadatel záznamy o špatném nebo dokonce žádném splácení, úvěr mu zpravidla bankovní instituce neposkytne. Pokud je tomu naopak, a žadatel […]