Amortizace

Amortizace označuje snížení hodnoty zboží v průběhu jeho života. Ta se snižuje nejen fyzickým opotřebením, tím, že produkt aktivně využíváte, ale zahrnuje i tzv. morální amortizaci, která vyjadřuje snížení hodnoty jen tím, že model či typ zboží stárne.

Pomocí této techniky se vyjadřuje aktuální hodnota zboží, která se vyhodnocuje v případě reklamace, náhrady, prodejte zboží nebo v dalších podobných situacích. V případě záruky tak obvykle nezískáte plnou cenu zboží, kterou jste za něj zaplatili, ale sníženou právě o amortizaci, která zohledňuje výše zmíněné fyzické i morální faktory.

Pokud si tedy sjednáváte například prodlouženou záruku, doporučujeme se zaměřit na produkt bez amortizace, kterou nabízí například Skip Pay. Díky ní získáte zpátky v případě poruchy produktu jeho plnou pořizovací cenu.