Bezhotovostní platební styk

Bezhotovostní platební styk je v nejpopulárnější forma finančních transakcí. Nevyužívá hotovost, ale pouze prostředky, které mají uživatelé na svých bankovních účtech. Díky tomu je celý proces efektivnější a především levnější.

Typů bezhotovostních platebních styků je mnoho, mezi ty nejčastější patří platba platební kartou, příkaz k úhradě prostřednictvím internetového bankovnictví, trvalý příkaz, příkaz k inkasu, SIPO a další. V současné době se rozšiřují i možnosti bezhotovostních plateb za využití jiného zařízení, než je karta – zejména mobilních telefonů.

Bezhotovostní platby se dělí podle banky odesílatele a příjemce na vnitrobankovní a mezibankovní transakce a podle země, kde banka odesílatele a příjemce sídlí. Podle těchto a dalších faktorů se pak liší podmínky jednotlivých transakcí.