Credit scoring

Credit scoring neboli skóringový model slouží bankovním i nebankovním institucím k vyhodnocení rizikovosti, respektive bonity klienta, který žádá o úvěr. Skóre bodově znázorňuje pravděpodobnost, že žadatel o půjčku peníze instituci splatí. Podle skóringového ohodnocení se banka nebo jiná společnost rozhoduje, za jakých podmínek peníze klientovi půjčí, případně jestli vůbec.

Co hodnocení ovlivňuje? Faktorů, které mají na možnost úvěru vliv, je více. Jedná se o osobní údaje jako je věk, pohlaví, rodinný stav, počet dětí, dosažené vzdělání, zaměstnání, ale také finanční stav a historii klienta. Úvěrová společnost hodnotí příjmy i výdaje žadatele a nahlíží do úvěrových registrů, aby zhodnotila platební morálku klienta. To znamená, jestli si v minulosti již půjčil, a především jestli všechny své půjčky řádně splatil. Máte záznam v úvěrovém registru a bojíte se, že vám banka nepůjčí? Pomoct vám může spolužadatel o půjčku či ručitel. A pokud pouze potřebujete překlenout období do výplaty a pořídit například náhradu za rozbitý spotřebič, není nic snazšího než využít odloženou platbu Skip Pay.