Dlužník

Dlužník je osoba – fyzická či právnická – která má finanční závazek vůči jinému subjektu. Dluží svému věřiteli, který má naopak vůči dlužníkovi tzv. pohledávku. Obvykle se dlužník se svým věřitelem před poskytnutím úvěru dohodne na podmínkách půjčky. Dluh poté splácí ve splátkách, které jsou úročené. Dlužník má povinnost splatit věřiteli celý dluh včetně úroků, tedy navýšení, které věřiteli platí za poskytnutou službu.

Pokud má dlužník problémy se splácením dluhu, může se s poskytovatelem půjčky dohodnout na posunutí či odložení splátek – pokud to vzájemně dohodnuté podmínky umožňují. Jestliže se dlužník dostane do jednoho či více dluhů, které není schopný splatit, může dojít až k exekuci. Řešením nezvládnuté finanční situace subjektu může být vyhlášení bankrotu.