Fixní úroková sazba

Fixní úroková sazba je taková sazba, která se při splácení úvěru nijak nepohybuje, zůstává stejná nehledě na změny na finančním trhu. Opakem je variabilní úroková sazba, která bere v potaz tržní úrokovou sazbu, která se mění a tuto úrokovou sazbu tak ovlivňuje. Klient, který si sjedná půjčku s variabilní úrokovou sazbou tak může platit různě vysoké splátky, zatímco klient s fixní úrokovou sazbou platí vždy stejnou, předem dohodnutou částku.

Neproměnlivá úroková sazba je vhodná pro klienty, kteří nedisponují vysokými úsporami a nějakým finančním „polštářem“, protože v tomto případě přesně vidí, na kolik je splátky vyjdou, kolik zaplatí v důsledku navíc nad půjčenou částku a mohou si tak podmínky úvěru po dohodě s bankou rozvrhnout podle svých možností.

Na druhou stranu může dlužník nakonec zaplatit víc, než kdyby měl sjednanou variabilní sazbu, která může být kontinuálně nižší než fixní sazba. V tomto případě je ale dobré, když se klient na finančních trzích vyzná.