Hotovost

Hotovost je druh peněz, který má podobu bankovek a mincí. Opakem hotovosti je bankovní vklad. Vydávání hotových peněz, které mají podobu papírových bankovek a mincí, řídí stát a národní banka – v České republice Česká národní banka (ČNB). Bankovky i mince se v každé zemi odlišují symboly, které představují významné národní hodnoty. Zároveň jsou bankovky opatřené speciálními bezpečnostními prvky, které je chrání proti padělání. Patří mezi ně:

  • Skrytý obrazec
  • Vodoznak neboli průsvitka
  • Opticky proměnlivá barva
  • Okénkový proužek s mikrotextem
  • Barvená vlákna a další

Přestože se bankovky i mince stále v základních platebních stycích používají, jejich podíl je mnohem menší než podíl bezhotovostních plateb – činí zhruba 13 %. Ke konci roku 2018 bylo v oběhu ke dvěma a půl miliardám bankovek a mincí.