Opravné zúčtování

K opravnému zúčtování dochází zpravidla při chybném zaúčtování transakce v rámci bankovního účtu. Pokud za chybu nese odpovědnost banka, měla by podle obchodního zákoníku „bez zbytečného odkladu“ chybné zúčtování opravit. Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy majitel účtu dostatečně nezajistil bezpečnost své platební karty, kterou následně zneužil podvodník.

Na opravné zúčtování má klient právo pouze pokud událost nahlásí včas, tedy nejpozději do jednoho roku.

Stejně tak pokud klientovi naopak na účet peníze přibyly, měl by tuto situaci bance oznámit. Pokud by to neudělal, peníze by využíval a banka by na to přišla, může mu hrozit až trestní stíhání za bezdůvodné obohacení.

V případě, že uživatel omylem odešle peníze na jiný bankovní účet, než zamýšlel, nelze opravné zúčtování u banky uplatnit. Jediné, co může udělat, je poskytnout klientovi údaje o příjemci. Ten pak po něm může žádat jejich navrácení.