Platební systém

Platební systém je způsob, jakým dvě strany vypořádávají platbu mezi sebou. V současné době existuje mnoho systémů, které se dělí na:

  • Elektronické bezhotovostní, tedy internetové platební brány, inkasa, převody peněz účtů a podobné
  • Elektronické nehotovostní, mezi které patří systémy využívající kryptoměny
  • Hotovostní, jež jsou buď papírové a využívají tak bankovky, šeky či složenky, nebo elektronické, které zprostředkovávají bankomaty

Využití některého z platebních systémů vyžaduje mimo jiné tzv. clearing, tedy mezibankovní vyúčtování vzájemných transakcí.

Označením platební systém se také odkazuje ke konkrétním zařízení, která zákazníkům v obchodě umožňují provádět platby – typicky platební terminály, pokladny, zařízení pro placení elektronickými stravenkami, telefony a podobně.

Když platební kartu, tak nabitou výhodami
Když platební kartu, tak nabitou výhodami