PSD2

PSD2 neboli Payment Services Directive je druhá směrnice Evropské unie, která upravuje platby na internetu. Evropský parlament ji schválil v listopadu roku 2015 a účinnosti nabyla v roce 2018. Jejím cílem bylo zvýšit ochranu spotřebitelů a zároveň usnadnit inovace v oblasti finančních služeb. Díky tomu, že banky mohly nově zpřístupnit data o svých klientech třetím stranám, se otevřel prostor pro nový způsob bankovnictví – multibanking. V závislosti na tom se klade větší důraz na silné ověření klienta (SCA) a bezpečnost komunikace mezi všemi stranami. 3D Secure systém poskytovatelé platebních karet nahradili zabezpečením 3D Secure 2.0.

V praxi to znamená například zjednodušení placení – zákazník nemusí přepisovat jednorázový kód z SMS, ale platbu může ověřit pomocí biometrických údajů (například otisk prstu) nebo speciálního PINu. U bezkontaktních plateb je nutné po pěti jdoucích pokusech za sebou, vložit kartu do terminálu a zadat PIN.