Půjčka

Půjčkou se rozumí využití cizích peněz, které následně dlužník splácí svému věřiteli. Půjčky se dělí podle účelu na účelové, u kterých je třeba dokázat věřiteli, na co konkrétně byly peníze využité, a neúčelové, jejichž peníze může dlužník využít na cokoli.

Roli hraje také doba splácení – podle toho jsou půjčky buď krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé. Podle účelu, doby splácení, ale i bonity klienta banka či jiná finanční instituce rozhoduje o tom, zda žadateli půjčí a případně kolik a s jakým úrokem.

Bonita je soubor faktorů, podle kterých instituce vyhodnocuje důvěryhodnost žadatele o půjčku. Patří mezi ně osobní údaje žadatele jako je věk, zaměstnání či vzdělání, i finanční údaje o jeho platební morálce. Úrok zase značí, o kolik dlužník zaplatí při splácení navíc za službu, kterou mu věřitel poskytl.