Registr dlužníků

Registr dlužníků neboli úvěrový registr je systém, který zaznamenává všechny jednotlivce i organizace a jejich úvěrové finanční závazky. Tyto informace pak slouží finančním institucím při rozhodování se o tom, zdali žadateli poskytnou půjčku. Pokud má žadatel záznamy o špatném nebo dokonce žádném splácení, úvěr mu zpravidla bankovní instituce neposkytne. Pokud je tomu naopak, a žadatel v registru záznam nemá, má šanci získat úvěr i s výhodnějšími podmínkami.

Registry dlužníků fungují na principu sdílení informací o tzv. úvěruschopnosti dlužníků samotnými věřiteli. Obsahují informace o minulých i současných půjčkách, o jejich výši a o platební morálce dlužníků.

Registrů je v Česku několik typů:

  • Centrální registr úvěrů (CRÚ)
  • Bankovní registr klientských informací (BRKI)
  • Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
  • Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům (SOLUS)