Ručení

Ručení je způsob, jakým se zajišťuje dodržení finančních závazků subjektu. Ručit lze majetkem nebo se ručitelem může stát osoba. Pokud dlužník nemůže své dluhy splatit, přebírá za něj zodpovědnost právě ručitel anebo je dlužníkův majetek v ručení převedený na věřitele. Ručení se nevztahuje pouze na fyzickou osobu, ale také na firmy.

Po právnické stránce ručení upravuje občanský zákoník, konkrétně § 2018 až 2028. Nabývá platnosti poté, co se strany dohodnou na způsobu ručení a podepíšou písemnou smlouvu. Ručení může mít rozsah stejný jako je dluh dlužníka, ale může být také menší. Ručitel může zároveň převzít zodpovědnost za všechny dluhy nebo pouze za některé.

Závazek ručení zaniká pouze když je splacený dluh, nikoli v případě, že zanikl dluh dlužníkovi pro nemožnost splácet ani v případě, že zanikla firma.