Ručitel

Ručitel je osoba, která se písemně zaváže převzít finanční závazek dlužníka, pokud není schopný splatit svůj dluh. Ručitelem se může stát kdokoli, kdo dosáhl 18 let, má čistý záznam v registru dlužníků a dobrou platební morálku, prochází totiž podobným řízením jako samotný žadatel o úvěr. Nemusí na sebe brát zodpovědnost za celý úvěr, ale pouze s jeho částí.

Závazek, se kterým ručitel souhlasí, zaniká pouze v případě, že dlužník dluh splatí. Ručitel také nemusí být jen jeden. Pokud je pohledávek více, za každou může ručit jiná osoba. V případě více půjček může ručitel ručit za jednu, za více i za všechny.

Závazek mezi ručitelem a věřitelem končí v případě splacení dluhu nebo tehdy, když se zánikem obě strany písemně souhlasí.