SCA

SCA neboli Strong Customer Authentication (česky silné ověření klienta) je novým bezpečnostním procesem, který přišel v platnost se směrnicí PSD2. Stručně řečeno spočívá v kombinaci více odlišných prvků ověření zákazníka, aby se předešlo zneužití platebních údajů. Nahrazuje bezpečnostní metodu 3D Secure, jejímž hlavním principem je ověření pomocí SMS, kterého je v dnešní době chytrých telefonů snadné zneužít.

Jedním z nejčastějších nových ověření je využití biometrických údajů, tedy například otisku prstu. Nová pravidla v oblasti finančních služeb ale poskytují prostor pro inovace, které na jedné straně zajistí špičkovou bezpečnost a na straně druhé zachovají jednoduchost nákupního procesu pro zákazníky. Zejména pro zachování jednoduchosti lze využít výjimek, které se týkají například počtu a výše transakcí, při kterých je nutné provést silné ověření.