Splátkové období

Splátkové období je časový úsek, ve kterém musí dlužník splatit předem dohodnutou částku z půjčky od svého věřitele. Nejčastěji se jedná o období jednoho měsíce. Pravidelná splátka je také obvykle navýšená o úrok, který dlužník platí za službu poskytnutí úvěru.

Při sjednávání jakéhokoli úvěru hraje splátkové období podstatnou roli. Žadatel by měl dobře zvážit své možnosti, využít například internetových kalkulaček úvěrů, aby získal dobrou představu, kolik a jak často dokáže splácet. Je také důležité si důkladně prostudovat veškeré podmínky, které se k úvěru vztahují. Mezi ně mimo jiné patří:

  • Doba a výše splátek
  • Výše a fixace úroku
  • Podmínky změny výše splátky či splátkového období
  • Podmínky odkladu splátek
  • Podmínky předčasného splacení úvěru
Žádné čáry přes rozpočet. Plaťte jen tolik, kolik se vám zrovna hodí
Žádné čáry přes rozpočet. Plaťte jen tolik, kolik se vám zrovna hodí