Bonita

Bonita je faktor, podle kterého banky a jiné finanční instituce hodnotí důvěryhodnost klienta, v užším pojetí jeho schopnost splácet. Může se jednat o jednotlivce, ale také o firmu, obec či stát. Obecně platí, že čím vyšší je bonita klienta, tím nižší dostane na úvěr úrok.

Jedná se o komplexní měřítko, které zahrnuje posouzení osobních i finančních aspektů. Banka hodnotí zejména:

  • Věk – čím starší, tím větším rizikem je pro banku poskytnutí úvěru
  • Pohlaví – muži mohou mít horší platební morálku, ženy víc závazků
  • Rodinný stav – čím více dětí a jiných závazků má klient, tím nižší bonita
  • Zaměstnání – některá zaměstnání mohou banky preferovat
  • Vzdělání – čím vyšší vzdělání, tím lépe pro klienta
  • Pravidelné příjmy – ať už se jedná o výplatu, mateřskou či důchod
  • Pravidelné výdaje – nájmy, spoření, leasing a další závazky, které mohou klientovi ztížit splácení
  • Platební morálka – jestli klient v minulosti splácel všechny své závazky včas

Faktorů, které ovlivňují to, jestli banka žadateli poskytne úvěr, je opravdu mnoho. Pokud se stane, že na něj z nějakého důvodu nedosáhne, může pomoci úvěrový spolužadatel nebo ručitel.