IBAN

IBAN (z anglického International Bank Account Number) je číslo účtu určené pro mezinárodní transakce. Jeho formu stanovuje norma vydaná Evropskou komisí pro bankovní standardy (European Committee for Banking Standards, ECBS). IBAN se skládá z maximálně 30 znaků, které obsahují kód země, kód banky, číslo účtu a dvě kontrolní čísla.

Podobně jako SWIFT kód umožňuje IBAN větší automatizaci a efektivitu mezinárodních transakcí a snižuje chybovost při zadávání čísla účtu. Jeho strukturu si určuje každá země podle svého, zachovat musí ale pevné pozice pro kód banky a číslo země. Systém IBAN má pod správou SWIFT.

Kód IBAN lze zjistit nejen u své banky, ale také v internetové kalkulačce České národní banky.