Splátkový kalendář

Splátkový kalendář je důležitou součástí sjednávání úvěru. Podle požadavků klienta jej předkládá věřitel, který jej doplňuje svými podmínkami. Splátkový kalendář určuje, jak často, po jakou dobu a v jaké výši bude dlužník skládat splátky. V případě, že se se splácením zpozdí, musí obvykle zaplatit penále, jehož výši si každá instituce určuje sama. Pokud by dlužník přestal splácet úplně, může se dostat až do exekuce. Tomu ale může předejít změna splátkového kalendáře, na které se obě strany mohou dohodnout. Může se jednat například o snížení jednotlivých splátek a rozvržení do delšího časového horizontu.

Pokud má dlužník více půjček a nezvládá je splácet, pomoct mu může kromě splátkového kalendáře či jeho úpravy také konsolidace půjček. Při tvorbě splátkového kalendáře není třeba vše složitě propočítávat na papíře, rychlejší a přesnější je využít online kalkulačku splátek, která s určením adekvátní výše a doby splátek pomůže.