Limit

Co je částečná platba limitu?

Během měsíce si můžete obnovit limit nejen zaplacením vyúčtování, ale také předčasnou platbou objednávek. Zaplatíte tedy za nákupy, které jste provedli v aktuálním měsíci a ještě nejsou ve vyúčtování. Například 25. dne v měsíci už máte zaplacené vyúčtování za předchozí měsíc a zároveň už jste utratili většinu ze svého limitu za aktuální měsíc. Abyste mohli se Skip Pay dále nakupovat, obnovíte si zdarma limit předčasným zaplacením libovolné částky utracené v aktuálním měsíci.