Mobilní aplikace

Proč se mi mobilní aplikace sama vypnula z důvodu bezpečnosti?

Aplikace Skip Pay je chráněna systémem Malwerytics od Wultra, který zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany proti potenciálním hrozbám. Pokud se aplikace sama vypne, je to znamení, že byla detekována jedna nebo více situací, které mohou ohrozit bezpečnost vašich dat. Mezi tyto situace patří například zjištění, že váš telefon je rootnutý nebo jailbreaknutý, detekce virů či škodlivých aplikací, aktivace režimu pro vývojáře nebo debugování, nebo zjištění neautorizovaného zásahu do aplikace. Tato bezpečnostní opatření jsou nezbytná k ochraně vašich osobních a finančních informací. Doporučujeme zkontrolovat nastavení vašeho telefonu a zajistit, aby neobsahoval žádné neautorizované úpravy nebo aplikace, které by mohly ohrozit bezpečnost.