Mobilní aplikace

Jak chráníme vaše data a finance?

Naše aplikace obsahuje antimalware/antivirové detekce a detekci změněných administrátorských práv (root/jailbreak), které rozpoznají, zda je zařízení, ze kterého přistupujete do naší aplikace bezpečné a případně zda nebylo napadeno rizikovým virem. Tyto nástroje shromažďují a následně zpracovávají informace o nastavení zabezpečení zařízení (např. vypnutý zámek obrazovky, apod.), informace o integritě aplikace a operačního systému (např. změněná administrátorská práva [root/jailbreak], spuštění v emulátoru, použití hooking frameworku, apod.), informace o zařízení (např. model zařízení, anonymní identifikátor zařízení pro kontrolu, že aplikace je spuštěná na stejném zařízení, na kterém byla původně nainstalovaná), metadata všech nainstalovaných aplikací pro vyhodnocení potencionálně škodlivých aplikací v zařízení, nastavení oznámení a IP adresa. Uvedené údaje jsou zpracovávány za účelem prevence podvodů, bezpečnosti uživatelů, dodržování předpisů a dále pro analýzy pro zlepšení zabezpečení a vyhodnocování potencionální hrozeb. Identifikaci škodlivých aplikací (malware) v aplikaci instalované v mobilním zařízení pro nás zajišťuje jako dodavatel společnost Wultra s.r.o., která Vaše data nepředává žádným třetím osobám. Popsaná data jsou využívána po dobu využívání naší aplikace.