Karta

Zadal jsem 3× špatný PIN a karta se zablokovala. Jak ji odblokuji?

K odblokování karty po třikrát chybně zadaném PINu dojde automaticky každý den ve večerních hodinách nebo další pracovní den. Lepší a rychlejší variantou je přihlášení do Zákaznické zóny a odblokování v Nastavení karty kliknutím na tlačítko „Zobrazit PIN”.